Thursday 15 August 2019

Poetry 2019 Longlist

Prose 500
Microfiction
Arijit Das Aman Saxena Harikrishnan R
Ishita Shreshtha LangsuanpaoSeldou PitambarNaik
Muhammad Auwal Debasis Tripathy Aftab Yusuf Shaikh
SwethaSadanand Neethu Chandran Jagari Mukherjee
Lakshmi Iyer Udit Bhatia Debasish Mishra
Geralyn Pinto Anila Mathew Siddharth Naivaruni
Jyotsna Jha Anik Chakrabarti Indu Parvathi
K.V.Raghupathi Kamalika Ray Rishika Thakur
Amit Mehra Jayasri Viswanathan Anmol Ankita
Nivedita Narsapuram Joyce Job Josojit Dey
Sakshi Bhatnagar Mannika Solanki Anurag Sharma
Surbhi Tiwari Usha Amulya Paramjit Paul
Sonal Singh  Ruam Mukherjee MVS. Sathyanarayana
Marium Mishra Mrinalini Harchandrai Ermelinda Makkimane
Imran Yousuf Komal Gupta Khurram Nizami
Dr. Diwakar Pokhriyal Mani Mahesh Garg Mridula Dua
Swatilekha Roy Anuradha Sowmyanarayanan Arkadeep Sengupta
 Vineeta Gejji Razia Kapadia Poonawala Vikas Sharma
ShivaniDua Dr. Rashi Goel Canta Dadlaney
1 comment: