Tuesday, 10 August 2021

Short Story 2021 Longlist

Selected stories on the link below.

Poetry
Short Story
Prose 500
Drabble

Short Fiction


Payal Gandhi Nirmala Kasinathan
Sadeekah Abdul-Salaam



Anusha Lakkavalli
Raja Yousuf Sauhaard Batra



Indra Chopra
Biju James Sangeetha Kamath



Gitanjali Maria Jignasa Parikh
Shiqran Sharfuddin



Kalyan Gullapalli
Sudha Viswanathan
Anindita Das



Preetha Vasan
Bijoyini Maya Savithri Vishwanathan



Saranyan BV
Viplove Sharma
Sangeetha Vallat



Subhendu Beura
Garima Singh
Ushha Sivaramakrishnan



Jyotsna Jha Ananth Adhyam
Aftab Yusuf Shaikh



Sneha Gaud Sharma
Sonali Sapna
Priya Rajaram



Saalam Dalwai
Shreya Sinha
Siddi Gautam



Samika Pandey
Aditya Valli
Garvit Sharma



Tarun Chakraborty
Rose Garg

Magazine

Chethana BhatPriyadarshini Das
Shivam Patil



Shyna Gupta
Sayali Ranadive
Vigneshwar J



Smita Jain
Nalini Pai
Moitreyee Choudhury



Deesha Tokas
Purva Prabhuchanderkar
Anju Bandopadhyay



Alice Lydia
Akshika Chachawa
Bhupendra Dave



 

1 comment: